DOJANG REGLEMENT

TAEKWONDO VERENIGING SILVERTAND

 1.

De Taekwondoka dient 5 minuten voor aanvang van de training in Tobok gekleed aanwezig te zijn. De Dojang mag niet voor het einde van de training verlaten worden, tenzij na toestemming van de trainer.

 2.

Tijdens de training wordt de trainer, of bij diens afwezigheid zijn vervanger, aangesproken met: "Sabum Nim".

 3.

De instructies van de trainer worden altijd opgevolgd.

 4.

Tijdens de training dient de Taekwondoka correct gekleed te zijn in een nette en schone Tobok. Alleen met toestemming van de trainer mag in een ander tenue getraind worden.

 5.

Elke Taekwondoka dient voor en na de training de nodige persoonlijke hygiëne in acht te nemen.

 6.

Gekleed in Tobok vervallen alle opvattingen van religie, politiek, rang of stand.

 7.

Tijdens aanwezigheid in de Dojang is het niet toegestaan eten of drinken te nuttigen.

 8.

Materiaal vernield door opzet dient vergoed te worden.

 9.

TKD Vereniging Silvertand is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

10.

Tijdens aanwezigheid in de Dojang wordt over niets anders gesproken dan over Taekwondo of aanverwante sporten.

11.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de trainer.