Etiquette

 

Zoals we uit het geschiedenis gedeelte inmiddels weten is het Taekwondo een oude sport die de laatste tientallen jaren in een modern jasje gestoken is. Het Tae en Kwon gedeelte, alles wat met de voet en de vuist te maken heeft, is bij iedereen wel bekend.

 

Het woordje Do wordt maar al te vaak vergeten en is eigenlijk de basis voor alles wat we doen. Het is de manier waarop we iets proberen te bereiken. Voor iedereen kan dit natuurlijk anders ingevuld worden. Echter moeten wij niet vergeten dat wij een eeuwenoude traditie proberen voort te zetten. Jammer genoeg worden een aantal daarbij behorende elementen steeds over het hoofd gezien. Een van deze elementen is vervolgens de etiquette.

 

Het groeten zoals toegepast in het Taekwondo doen wij om respect te tonen voor de ander. Dat kan zijn onze leraar maar eveneens onze partner waarmee we gaan oefenen of hebben geoefend.

 

De "DO" verwijst niet alleen naar hetgeen geschied tijdens het beoefenen van de sport in de dojang of elders maar eveneens naar ons gedrag, thuis, op ons werk en op andere plaatsen. 

Do verwijst eveneens naar ons gedrag tijdens het spreken, drinken, roken etc

Do wijst naar de manier waarop.