Door de WTF zijn richtlijnen opgesteld voor danexamens vanaf 1ste Dan of hoger.

 

 

Tot aan 1ste Dan zijn de exameneisen vrij door de examinator in te vullen. Belangrijk is echter er voor te zorgen dat Danexamenkandidaten een zo ruim mogelijke voorbereiding hebben gehad om tijdens het met name 1ste Danexamen niet voor verrassingen te staan. Alle facetten dienen vooraf aan de orde te zijn geweest. Het veelvuldig beoefenen van exameneisen is dan ook een basis vereiste voor succes in de toekomst.

 

De genoemde eisen worden zo als leidraad genomen bij de geupgradenexamens die in de dojang van Taekwondo Vereniging Silvertand worden afgenomen.

 

Deze exameneisen zijn bedoeld als richtlijn en zijn niet bindend.

Tijdens geupgradenexamens kan hiervan worden afgeweken.

Bij de uitvoering van de diverse technieken wordt rekening gehouden met aanleg, leeftijd en sexe van de kandidaat.

 

Breektechnieken.

 

Breekplanken dienen een grootte te hebben van minimaal 20 x 20 en maximaal

30 x 30 centimeter. De dikte is minimaal 18 mm.

Het hout mag verlijmd zijn zoals verkrijgbaar in de handel.

 

Bij de beoordeling van pupillen en aspirant-leden wordt door

TKD Vereniging Silvertand (soms) afgeweken van de officiële kleuraanduidingen voor de diverse geupgraden. Pupillen en aspirant-leden kunnen dan vaker op examen gaan, hoeven dan minder nieuwe onderdelen te beheersen en worden door de ontvangst van een diploma extra gestimuleerd.

 

Pupillen en aspirant-leden (tot en met 13 jaar) mogen de breektechnieken demonstreren op planken met een dikte van 1 cm dan wel op in de handel verkrijgbare oefenplankjes. Verder bestaat de mogelijkheid de techniek te demonstreren op een trainingskussen.

 

De op deze pagina vermelde geupexameneisen worden op de vermelde wijze als zodanig gehanteerd bij TKD Vereniging Silvertand.