Stichting Cheon Ji In

Sedert 01 januari 2012 is Taekwondo Vereniging Silvertand aangesloten bij de Stichting Cheon Ji In, Foundation for Masters of Korean Martial Arts. De stichting heeft tot doel de bevordering van de Koreaanse vechtkunsten in Nederland. Iedereen die de Koreaanse vechtkunsten een warm hart toedraagt is dan ook van harte welkom om zich aan te sluiten bij onze stichting.

Stichting Cheon Ji In is vrij en onafhankelijk. Dit houdt in dat de stichting zelf niet de aansluiting zoekt bij overkoepelende organisaties, maar de aangesloten scholen uiteraard wel toestaat aansluiting te zoeken bij zowel nationale als internationale organisaties. Mits hun doelstelling niet tegengesteld is aan de doelen van Cheon Ji In.

Cheon Ji In staat voor 'Hemel', 'Aarde' en 'Mens'.

Doelstelling

De stichting heeft zich ten doel gesteld de authentieke normen en waarden en vooral waarheden over het ontstaan van de Koreaanse vechtkunsten te bestuderen en deze normen en waarden weer terug te brengen in de hedendaagse Koreaanse vechtkunsten.

De stichting kent donateurs. Dit zijn beoefenaars van een Koreaanse vechtkunst (sport).

De stichting zal stages, trainingen en studiereizen organiseren die ten doel hebben meer inzicht te krijgen in de herkomst en betekenis van de Koreaanse vechttechnieken en krijgskunsten.
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken verdienen ook niet-Koreaanse vechtkunsten de aandacht.

De stichting is neutraal en onafhankelijk en zal samenwerken met bestaande sportbonden en Martial arts federaties die verwante doelstellingen nastreven.

www.cheon-ji-in.nl

 

Nederlands Culturele Sportbond (NCS)

Stichting Cheon Ji In is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Via de NCS kunnen Cheon Ji In leden deelnemen aan een opleiding tot erkend Martial Arts instructeur.

Via de NCS zijn we tevens aangesloten bij de NOC/NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sportfederatie).

Cheon Ji In donateurs zijn automatisch lid van de NCS (Nederlandse Culturele Sportbond) en op die manier ook verzekerd tegen eventuele calamiteiten.